دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه های عمومی به دعاوی حقوقی (مدنی) رسیدگی مینماید که در مراکز بخش ها شهرستان ها و نقاط تعیینی شهرهای بزرگ تاسیس میشود. شروع رسیدگی در این دعاوی مستلزم تقدیم داخواست میباشد. هر دادگاه عمومی دارای یک قلمرو جغرافیایی میباشد که به آن حوزه ی قضایی میگویند.

به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 1 میانگین: 5]

مقالات مرتبط