سرویس ها و فعالیت های ما

سرویس ها و فعالیت های ما

دادسرا

دادسراها محلی در دادگستری و حوزه قضایی هر شهرستان میباشد که در کنار دادگاه های کیفری و در مقام تحقیق و تعقیب مجرم عمل مینمایند. هر دادسرا توسط نماینده دادستان با عنوان سرپرست دادسرا اداره میشود که به تعداد کافی دادیار و بازپرس و کارمند اداری دارد. رسیدگی اولیه به شکایات مطروحه تا مرحله صدور […]

دادگاه کیفری

دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه های نظامی تقسیم میشود. در اصطلاح کلی مقصود از دادگاه کیفری همان دادگاه عمومی جزایی سابق و یا کیفری 2 فعلی میباشد که به جرائم عمومی در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی رسیدگی مینمایند.

دادگاه انقلاب

دادگاه انقلاب مطابق با ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از پنج دادگاه کیفری میباشد که در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضائی شهرستانها تشکیل میشود. دادگاه مذکور برای رسیدگی به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهای الف ب پ ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری دارای […]

دادگاه عمومی حقوقی

دادگاه های عمومی به دعاوی حقوقی (مدنی) رسیدگی مینماید که در مراکز بخش ها شهرستان ها و نقاط تعیینی شهرهای بزرگ تاسیس میشود. شروع رسیدگی در این دعاوی مستلزم تقدیم داخواست میباشد. هر دادگاه عمومی دارای یک قلمرو جغرافیایی میباشد که به آن حوزه ی قضایی میگویند.

دادگاه تجدیدنظر

دادگاه های تجدید نظر (دادگاه پژوهش) در مرکز هر استان تشکیل میشود و به اعتراض های وارده به دادنامه های دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی مینمایند.این دادگاه یک درجه از دادگاه های بدوی بالاتر میباشد که با یک رئیس و دو مستشار تشکیل میشود. حضور دو عضو جهت برگزاری جلسات کافی میباشد.

دیوان عالی کشور

عالی ترین مرجع قضائی در ایران دیوان عالی کشور میباشد. هدف از تشکیل این مرجع نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه میباشد. در صورتی که در خصوص دو دعوا با شرایط کاملا مشابه دو رای متفاوت صادر شود با ارجاع موضوع به دیوان، این مرجع وظیفه تصمیم گیری صحیح و […]

وکلای با تجربه ما

  • مسعود حضرتی
  • وکیل پایه یک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها ست

  • زهرا فاطمی
  • وکیل پایه یک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها ست

  • امیر رضا ماهوری
  • وکیل پایه یک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها ست

  • رامین جعفرپور
  • وکیل پایه یک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها ست