سریع ترین راه وصول چک

صدور اجراییه چک از طریق اجرای ثبت از آنجایی که قانون مجاز چک را سند در حکم اسناد لازم الاجرا می داند، دارنده چک می تواند از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجراییه علیه صادرکننده بنمایند. اما سوالی که مط[...]

ادامه مطلب
سریع ترین راه وصول چک

چک

دادخواست مطالبه وجه چک

روند رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک در صورتی که دارنده چک به بانک مراجعه نماید و با حساب خالی و یا حساب مسدود مواجه شود چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ سه راه حل پیش روی دارنده چک بلامحل می باشد: یک- اقد[...]

ادامه مطلب
دادخواست مطالبه وجه چک

چک

مسولیت صادر کننده چک

آیا مدیرعامل صادرکننده چک دارای مسولیت است؟ چک سندی می باشد که پس از صدور برای صادرکنندگان آن مسئولیت به وجود می آورد .  ممکن است صادر کننده چک دو یا چند نفر باشند، برای مثال در زمانی که حساب مشترک می[...]

ادامه مطلب
مسولیت صادر کننده چک

چک

چک حامل

منظور از چک در وجه حامل چیست؟ این عبارت را بسیار شنیده ایم که گفته می‌شود چک در وجه حامل صادر شده است اما ریشه این عبارت در کجاست و قانونگذار در این خصوص آیا قانونی را به تصویب رسانده است یا خیر؟ ماده[...]

ادامه مطلب
چک حامل

چک

وصول چک از طریق اجرای ثبت

روند رسیدگی به اجراگذاشتن چک . یکی از راه ‌های وصول وجه چک اجرای چک از طریق اجرای ثبت محل برگشت یا محل صدور چک می باشد، اما سوالی که اینجا پیش می آید این است که چرا چک را همانند اسناد رسمی از طریق اجر[...]

ادامه مطلب
وصول چک از طریق اجرای ثبت

چک

وکیل چک

وظیفه وکیل چک چیست؟ . همانطور که در جامعه امروز به علت تخصصی شدن امور تجربی و آموزشی در هر زمینی افراد تمایل به مشورت و سپردن کار خود به متخصصین را دارند در امور حقوقی نیز با توجه به این که دعاوی متعد[...]

ادامه مطلب
وکیل چک

چک

مطالبه چک

نحوه نگارش دادخواست صدور اجراییه برای چک بلامحل  قانونگذار در اصلاح قانون صدور چک تغییراتی را ایجاد نموده که بر اساس آنها دارندگان چک های برگشتی می‌توانند مستقیماً دادخواست صدور اجراییه برای چک را مطر[...]

ادامه مطلب
مطالبه چک

چک

نمایش 1 تا 7 از 57 مورد