دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

هر فردی در طول زندگی خود قطعاً چندین معامله بزرگ  انجام میدهد که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. مثلا برای خرید خودرو طرفین باید در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به تنظیم سند رسمی خودرو نمایند و همچنین برای خرید آپارتمان و منزل مسکونی پس از تنظیم مبایعه نامه طرفین موعد خاصی را جهت حضور در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی معین می کنند. همچنین برای خرید باغ زمین و سایر اموال غیر منقول و یا خرید دستگاه های بزرگ که در کارخانجات قابل استفاده می باشد و همچنین معاملات بزرگ که طرفین قصد رسمی نمودن آنها را دارند و سایر معاملاتی که قانونگذار در آنها تنظیم سند رسمی را لازم می داند از جمله اجاره، بیع، هبه و غیره لزوم سند رسمی برای این معاملات ایجاب می کند که طرفین در وقت مقرر در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به تنظیم سند رسمی نمایند .

الزام به تنظیم سند رسمی ناشی از عقد بیع

همه ما در طول روز چندین بار اقدام به انعقاد عقد بیع مینماییم برای مثال زمانی که به نانوایی رفته و نانی از نانوا می گیریم و در قبال آن مبلغی پول به او می‌دهیم اقدام به انعقاد بیع نموده ایم که در این عقد فروشنده نانوا  و خریدار ما هستیم که به نانوایی مراجعه نموده ایم، مبیع نان و ثمن وجهی می باشد که به نانوا پرداخت می شود. یا در خرید از فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها به همین شکل عقد جاری می گردد اما در معاملاتی مثل خرید منزل مسکونی ویلا ، باغ و یا زمین و همچنین خرید خودرو عقد بیع به همین سادگی انجام نشده و تشریفاتی در پی خود دارد. برای مثال در خرید منزل مسکونی ابتدا با حضور در دفتر مشاور املاک طرفین اقدام به انعقاد مبایعه‌نامه می نمایند که در آن طرفین قرارداد مشخص شده موضوع قرارداد و همچنین مبلغ آن نحوه تحویل و زمان تنظیم سند مشخص می شود و موضوعات دیگری از جمله ضمانت اجرای عدم تحویل و یا عدم تنظیم سند در زمان مقرر و خسارات ناشی از آن نیز بین طرفین تعیین می گردد. برای مثال در مبایعه نامه طرفین مقرر نموده اند که بایع که همان فروشنده می‌باشد ظرف دو ماه از تاریخ تنظیم مبایعه نامه استعلامات لازم در خصوص انتقال ملک را از شهرداری و اداره دارایی و سایر مراجع ذیربط اخذ نماید و مقرر می نمایند که فرضاً در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۸ در دفترخانه ۵۰۱ تهران جهت تنظیم سند آپارتمان حاضر شوند، در این زمان خریدار به دفترخانه مراجعه می نماید و متوجه می شود که فروشنده اقدامات لازم را انجام نداده و تنظیم سند ممکن نیست حالا چه اقدامی میتواند انجام دهد؟

 1- اخذ گواهی عدم حضور:

خریدار با در دست داشتن مبایعه نامه ای که با فروشنده تنظیم نموده و چک تضمینی که بابت پرداخت مابقی ثمن به فروشنده از بانک اخذ کرده است در دفترخانه حاضر می شود و در صورتی که فروشنده جهت تنظیم سند در آنجا حاضر نشود این موضوع به استحضار سردفتر رسانده و همچنین مبایعه نامه را به او نشان می‌دهد و اعلام می‌کند که دفترخانه وی جهت تنظیم سند بین طرفین انتخاب شده است و میزان زمان متعارف جهت حضور فروشنده را نیز در دفترخانه منتظر مانده اما فروشنده علی رغم تعهدی که در مبایعه نامه داده است در دفترخانه حضور به هم نرسانیده. در این صورت از سردفتر درخواستی با عنوان صدور گواهی عدم حضور مطرح میشود که سردفتر در آن درج می نماید خریدار در تاریخ… و در زمان…. با در دست داشتن یک فقره چک به مبلغ….. در دفترخانه جهت تنظیم سند رسمی پیرو مبایعه نامه تاریخ…. حاضر گردیده لاکن فروشنده جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشده است.

2- تعیین تکلیف در خصوص مبایعه نامه:

پس از اخذ گواهی عدم حضور خریدار باید موضع خود نسبت به معامله را مشخص کند در این شرایط بهتر است که با مراجعه به وکیل دادگستری با تجربه در خصوص معاملات و ارائه مبایعه نامه تنظیمی از ایشان ارائه راهکار بخواهد چرا که ممکن است در مبایعه نامه موضوعاتی در خصوص عدم حضور فروشنده درج شده باشد که بتوان با استفاده از آنها علیه فروشنده‌ای که متعهد به مبایعه نامه نبوده است اقدام نمود، اما فارغ از این موضوعات در گام دوم خریدار باید مدارک لازم جهت طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را آماده نماید از جمله:

گواهی عدم حضور

مبایعه نامه تنظیم شده بین طرفین

در صورت وجود شاهد استشهاد شهود مبنی بر عدم حضور فروشنده جهت تنظیم سند رسمی

پس از این خریدار می تواند دادخواست مربوطه را تسلیم دادگاه نماید.

 3- نحوه تسلیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی:

گفتیم که خریدار بعد از مراجعه به دفترخانه و اخذ گواهی عدم حضور بهتر است با وکیل دادگستری متخصص در این زمینه مشورت نماید و ترجیحاً پیگیری کار خود را به او بسپارد ایشان باید دادخواستی در این خصوص تنظیم نماید و با در دست داشتن اصل مدارک از جمله گواهی عدم حضور و مبایعه نامه به دفتر خدمات قضایی مراجعه نماید پس از ثبت نام در سامانه ثنا دادخواست ایشان از طریق دفاتر خدمات قضایی به دادگاه محل وقوع ملک ارجاع می شود مدیر دفتر کل دادگاه دادخواست واصله را بررسی می نماید و در صورتی که آن دادگاه را صالح به رسیدگی بداند دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به یکی از شعب مرتبط ارجاع میدهد. مدیر دفتر شعبه پس از دریافت دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی که دادخواست دارای نقص نباشد پرونده را در اختیار قاضی شعبه جهت تعیین وقت قرار می دهد و قاضی شعبه نیز با بررسی پرونده در صورت عدم وجود نقص دستور تعیین وقت به منشی دادگاه می‌دهد.

منشی دادگاه با بررسی اوقات تعیین شده در روزهای آینده نزدیک ترین وقت ممکن را جهت رسیدگی به دعول انتخاب نموده و به طرفین ابلاغ می نماید.

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

خواهان: خریدار یا خریداران، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، شماره ملی و نشانی.

خوانده: فروشنده یا فروشندگان، نام خانوادگی ایشان، نام پدر، شغل، شماره ملی و نشانی.

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص مبایعه نامه شماره…. مورخ…. نسبت به پلاک ثبتی….. .

دلایل و منضمات: مبایعه نامه، گواهی عدم حضور.

شرح دادخواست:

ریاست محترم دادگاه….

ضمن عرض سلام

احتراما اینجانب…. در تاریخ …. اقدام به انعقاد مبایعه نامه ای در خصوص پلاک ثبتی …… با خوانده نمودم، علی‌رغم اینکه بنده به تعهدات خود عمل نموده و اقساط تعیین شده را در زمان معین پرداخت نموده ام و در روزی که بین ما مقرر گشته بود با در دست داشتن یک فقره چک بانکی در دفترخانه شماره….. حاضر شدم فروشنده جهت تنظیم سند رسمی در دفترخانه حاضر نشد و علی رغم مراجعات مکرر به ایشان اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی انجام نمی‌دهند.

لذا از آن مقام محترم درخواست رسیدگی و صدور حکم به الزام به تنظیم سند رسمی علیه خوانده و کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

روند رسیدگی به دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

پس از آن که دادخواست به دفتر شعبه ارجاع و بررسی شد دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه استعلامی در خصوص مالک پلاک ثبتی مورد ادعا به عمل می‌آورد در صورتی که پلاک ثبتی به نام فروشنده باشد پس از حضور طرفین در شعبه دفاعیات ایشان اخذ می گردد و اگر فروشنده دلیل قانع کننده ای برای عدم تنظیم سند نداشته باشد قاضی شعبه او را محکوم به تنظیم سند رسمی می نماید، که البته رای صادره توسط هر یک از طرفین قابل تجدید نظر خواهی می باشد اما در صورتیکه تجدیدنظرخواهی به عمل نیاید با ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام در صورتی که مقدمات اولیه فراهم شود اگر فروشنده جهت تنظیم سند رسمی حاضر نشود دادگاه نماینده ای را به دفترخانه معرفی نموده و تنظیم سند توسط ایشان انجام خواهد شد.

اهمیت دعوی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی می تواند در خصوص موضوعات متعددی مطرح شود با توجه به وجود تورم در جامعه و افزایش قیمت املاک و وسایل نقلیه بسیار پیش می آید که فروشندگان پس از فروش مال خود و تنظیم مبایعه نامه با گران شدن قیمت آن مال از معامله انجام شده پشیمان می گردند و دنبال راهکاری برای فسخ معامله می باشند. اما از آنجایی که تنظیم مبایعه نامه ایشان را ملزم به تنظیم سند رسمی نموده است نهایتاً از طرف خریدار دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح می شود. این دعوا موضوعی تخصصی و بسیار حائز اهمیت می باشد چرا که نتیجه آن تعیین کننده مالکیت بر مال مورد نزاع می باشد لذا توصیه می شود که پیگیری دعوای خود را از ابتدای امر به وکیل با تجربه و با سابقه ای در این زمینه بسپارید.

گروه وکلای مهراد با داشتن وکلایی باتجربه و کاردان این تضمین را به شما می دهد که دعوای شما را در کوتاه ترین زمان و به بهترین شکل به نتیجه مطلوب برساند و از تضییع حق شما توسط طرف مقابل جلوگیری نماید.

به این مطلب امتیاز دهید
[کل: 15 میانگین: 5]

مقالات مرتبط

برچسب ها:, , ,

نظرات کاربران

دیدگاه