سرقفلی چیست

پیشینه تاریخی سرقفلی سرقفلی در فرهنگ فارسی معین به حقی که بازرگان، کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره تعریف شده است. در واقع این تعریف آن چیزی میباشد که ما [...]

ادامه مطلب
سرقفلی چیست

دستور تخلیه

موارد مشمول حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت به چه اماکنی تعلق می گیرد؟ مسئله ای که در خصوص حق کسب و پیشه امکان دارد مطرح ‌شود این است که، با فرض اینکه تمامی شرایط مربوط به عقدی که مشمول حق کسب و پیشه و تجارت می شود رعایت گ[...]

ادامه مطلب
موارد مشمول حق کسب و پیشه و تجارت

دعاوی حقوقی

ضرورت حضور وکیل در دادگاه

نقش اساسی وکیل در پرونده چیست؟ بسیاری از افراد چنین تصور می‌کنند همان‌طور که در ادارات دولتی امکان ثبت و پیش بردن کارهای خود را دارند در محاکم قضایی و دادگاه‌ها نیز می‌توانند خودشان مستقل اقدام کرده و[...]

ادامه مطلب
ضرورت حضور وکیل در دادگاه

دسته‌بندی نشده

موارد پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر

در چه مواردی برای تخلیه ملک دارای سرقفلی باید حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر پرداخت شود؟ بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در صورتی که ملک به مستاجر اجاره داده شود برای تخلیه ملک موجر باید ب[...]

ادامه مطلب
موارد پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر

دسته‌بندی نشده

حق کسب و پیشه و تجارت

تخلیه سرقفلی با پرداخت مبلغ کسب و پیشه و تجارت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از آنجایی که قانونگذار در تدوین مواد این قانون نگرشی یک سویه به سمت منافع مستاجر دارد و بدون در نظر گرفتن منف[...]

ادامه مطلب
حق کسب و پیشه و تجارت

دعاوی حقوقی

انتقال قراردادی سرقفلی

آیا حق کسب و پیشه و تجارت قابل انتقال است؟ موضوعی که قانونگذار در اولین بار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از آن صحبت کرد حق کسب پیشه یا تجارت می باشد در  واقع این حق زمانی ایجاد می‌شود که مستا[...]

ادامه مطلب
انتقال قراردادی سرقفلی

دعاوی حقوقی

نحوه تخلیه سرقفلی آپارتمان

تخلیه سرقفلی به استناد تعدی و تفریط مستاجر در صورتیکه مستاجر در ملک مورد اجاره خرابی به بار آورد آیاد امکان فسخ اجاره وجود دارد؟ با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که به صورت کاملاً یکطرفه [...]

ادامه مطلب
نحوه تخلیه سرقفلی  آپارتمان

دعاوی حقوقی

نمایش 1 تا 7 از مورد