سرقفلی چیست

پیشینه تاریخی سرقفلی سرقفلی در فرهنگ فارسی معین به حقی که بازرگان، کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و[...]

ادامه مطلب
سرقفلی چیست

دستور تخلیه

ضرورت حضور وکیل در دادگاه

نقش اساسی وکیل در پرونده چیست؟ بسیاری از افراد چنین تصور می‌کنند همان‌طور که در ادارات دولتی امکان ثبت و پیش بردن کارهای خود را دارند در محا[...]

ادامه مطلب
ضرورت حضور وکیل در دادگاه

دسته‌بندی نشده

حق کسب و پیشه و تجارت

تخلیه سرقفلی با پرداخت مبلغ کسب و پیشه و تجارت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از آنجایی که قانونگذار در تدوین مواد این قانون نگ[...]

ادامه مطلب
حق کسب و پیشه و تجارت

دعاوی حقوقی

انتقال قراردادی سرقفلی

آیا حق کسب و پیشه و تجارت قابل انتقال است؟ موضوعی که قانونگذار در اولین بار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از آن صحبت کرد حق کسب پیشه[...]

ادامه مطلب
انتقال قراردادی سرقفلی

دعاوی حقوقی

نحوه تخلیه سرقفلی آپارتمان

تخلیه سرقفلی به استناد تعدی و تفریط مستاجر در صورتیکه مستاجر در ملک مورد اجاره خرابی به بار آورد آیاد امکان فسخ اجاره وجود دارد؟ با توجه به [...]

ادامه مطلب
نحوه تخلیه سرقفلی  آپارتمان

دعاوی حقوقی

نمایش 1 تا 7 از مورد