سرقفلی مطب و دفتر وکالت

آیا دفتر وکالت و مطب پزشکان نیز شامل حق کسب و پیشه و تجارت می شوند یا خیر؟ در خصوص این موضوع اختلاف نظر بین قضات محاکم وجود داشت، عده‌ای نظر به اینکه وکالت و طبابت بسته به شخصیت وکیل و طبیب می تواند ر[...]

ادامه مطلب
سرقفلی مطب و دفتر وکالت

دستور تخلیه

موارد مشمول حق کسب و پیشه و تجارت

حق کسب و پیشه و تجارت به چه اماکنی تعلق می گیرد؟ مسئله ای که در خصوص حق کسب و پیشه امکان دارد مطرح ‌شود این است که، با فرض اینکه تمامی شرایط مربوط به عقدی که مشمول حق کسب و پیشه و تجارت می شود رعایت گ[...]

ادامه مطلب
موارد مشمول حق کسب و پیشه و تجارت

دعاوی حقوقی

موارد پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر

در چه مواردی برای تخلیه ملک دارای سرقفلی باید حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر پرداخت شود؟ بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در صورتی که ملک به مستاجر اجاره داده شود برای تخلیه ملک موجر باید ب[...]

ادامه مطلب
موارد پرداخت حق کسب و پیشه به مستاجر

دسته‌بندی نشده

بررسی تاریخ سرقفلی در قوانین

در چه قوانینی در خصوص سرقفلی صحبت شده است؟ موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت از مباحث می باشد که در قرن اخیر در قوانین نسبت به آنها تصمیم گیری شده. و در فقه اسلامی سابقه مشخصی ندارد. اما قبل از تصو[...]

ادامه مطلب
بررسی تاریخ سرقفلی در قوانین

دعاوی حقوقی

الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

نحوه طرح دادخواست الزام به تنظیم سند سرقفلی نقل و انتقال سرقفلی نیز مانند سایر اموال معمولاً به صورت کتبی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده تنظیم ‌میشود. در عرف جابجایی و انتقال سرقفلی را بیع می دانند.[...]

ادامه مطلب
الزام به تنظیم سند رسمی سرقفلی

دعاوی حقوقی

حق کسب و پیشه و تجارت

تخلیه سرقفلی با پرداخت مبلغ کسب و پیشه و تجارت با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از آنجایی که قانونگذار در تدوین مواد این قانون نگرشی یک سویه به سمت منافع مستاجر دارد و بدون در نظر گرفتن منف[...]

ادامه مطلب
حق کسب و پیشه و تجارت

دعاوی حقوقی

انتقال قهری حق سرقفلی

آیا حق کسب و پیشه و سرقفلی قابل انتقال است؟ . حق کسب و پیشه و تجارت از جمله حقوق می باشد که قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به آن پرداخته است. در واقع وقتی مستاجر در مغازه اقدام به کسب[...]

ادامه مطلب
انتقال قهری حق سرقفلی

دعاوی حقوقی

نمایش 8 تا 14 از 18 مورد