انتقال قراردادی سرقفلی

آیا حق کسب و پیشه و تجارت قابل انتقال است؟ موضوعی که قانونگذار در اولین بار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ از آن صحبت کرد حق کسب پیشه یا تجارت می باشد در  واقع این حق زمانی ایجاد می‌شود که مستا[...]

ادامه مطلب
انتقال قراردادی سرقفلی

دعاوی حقوقی

نحوه تخلیه سرقفلی آپارتمان

تخلیه سرقفلی به استناد تعدی و تفریط مستاجر در صورتیکه مستاجر در ملک مورد اجاره خرابی به بار آورد آیاد امکان فسخ اجاره وجود دارد؟ با توجه به قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ که به صورت کاملاً یکطرفه [...]

ادامه مطلب
نحوه تخلیه سرقفلی  آپارتمان

دعاوی حقوقی

اسقاط حق سرقفلی

تخلیه سرقفلی به علت تغییر نحوه استفاده از ملک در خصوص ملک هایی که دارای سرقفلی می باشند و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ قرار گرفته‌اند، معمولاً موجرین به‌دنبال راه حلی جهت تخلیه ملک هستند. [...]

ادامه مطلب
اسقاط حق سرقفلی

دعاوی حقوقی

تخلیه سرقفلی

تخلیه عین مستاجره به استناد تعدی و تفریط موارد سقوط حق کسب و پیشه و تجارت در مواردی که حق کسب و پیشه مستاجر ساقط و ملک تخلیه می شود عبارت است از تعدی و تفریط نسبت به عین مستاجره تغییر نحوه استفاده از [...]

ادامه مطلب
تخلیه سرقفلی

دسته‌بندی نشده

نمایش 15 تا 21 از 18 مورد