اصل 49 قانون اساسی و ستاد فرمان امام

چه اموالی توسط ستاد اجرایی فرمان امام توقیف میشوند؟ ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی و خیریه می باشد که تحت کنترل مقام معظم رهبری اداره می شود. تشکیل این سازمان در سال ۱۳۶۸ و به فرمان امام خمینی ب[...]

ادامه مطلب
اصل 49 قانون اساسی و ستاد فرمان امام

اراضی

مستثنیات قانون اصلاحات ارضی

چه زمین هایی از قانون اصلاحات ارضی مستثنا هستند؟ قانون اصلاحات اراضی از قوانین پر اهمیت و مورد توجه در زمینه اراضی و املاک می باشد که پس از تصویب آن مالکین بزرگ در ایران موظف شدند که تنها یک ده شش دان[...]

ادامه مطلب
مستثنیات قانون اصلاحات ارضی

اراضی

قانون زمین شهری

قانون زمین شهری عبارت زمین شهری به چه معنایی است؟ ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی[...]

ادامه مطلب
قانون زمین شهری

اراضی

مبایعه نامه

تفاوت مبایعه نامه با قولنامه؟ مبایعه نامه از ریشه کلمه بیع به معنای خرید و فروش می آید منظور از آن دادن مالی است به عوض معلوم. به معنای فروختن است و مبایعه نامه سندی میباشد که حاوی عقد بیع و فروختن اس[...]

ادامه مطلب
مبایعه نامه

اراضی

آیین نامه تعرفه جدید حق الوکاله

«آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری   در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فره[...]

ادامه مطلب
آیین نامه تعرفه جدید حق الوکاله

اراضی

دادخواست خلع ید مشاعی

خلع ید مشاعی ممکن است در اثر موارد قهری و یا اختیاری بحث اشاعه و شراکت در مالکیت مالی به وجود آید، برای مثال با فوت پدری اموال غیرمنقول او به نسبت سهام و ارثی که به فرزندان و بر اساس سهم به ایشان  می [...]

ادامه مطلب
دادخواست خلع ید مشاعی

اراضی

نمایش 8 تا 14 از 16 مورد