موارد طرح دعوای خلع ید

جواز خلع ید در صورت تصور اعراض از املاک غیر منقول ممکن است مالک مال غیر منقول از جمله باغ زمین ویلا یا آپارتمان برای مدتی آن محل را ترک نموده و ملک بلا استفاده باقی بماند، برای مثال در زمان پیروزی انق[...]

ادامه مطلب
موارد طرح دعوای خلع ید

اراضی

ارکان دعوی خلع ید

عناصر دعوی خلع ید در تعریف دعوای خلع ید گفتیم دعوای مالک ملک غیر منقول علیه شخص متصرف عدوانی مبنی بر رفع تصرف را دعوای خلع ید می گوییم. در این عبارت موضوعات و کلمات کلیدی و مد نظر قانونگذار بسیار حائز[...]

ادامه مطلب
ارکان دعوی خلع ید

اراضی

تفکیک، افراز و تقسیم زمین

در خصوص تفکیک اراضی و تقسیم زمین های بزرگ نظر به اهمیت موضوع و تقاضای زیاد از طرف مالکین و همچنین نظر به اینکه میزان تقاضای افراد جهت داشتن مسکن و سرپناه زیاد شده و این امر جز نیازهای اولیه بشر میباشد[...]

ادامه مطلب
تفکیک، افراز و تقسیم زمین

اراضی

نمایش 15 تا 21 از 16 مورد