تجدیدنظر خواهی از حکم اعسار

نحوه نگارش دادخواست تجدیدنظر از حکم اعسار موضوع مطالبه مهریه از زوج از دعاوی مطرح و حجیم در رسیدگی های محاکم خانواده می باشد. پس از مطالبه مهریه توسط زوجه از آنجایی که این دعوا مستند به سند رسمی که هم[...]

ادامه مطلب
تجدیدنظر خواهی از حکم اعسار

دعاوی خانواده

مواد مربوط به مهریه در قانون مدنی

کدام مواد در قانون مدنی مربوط به مهریه است؟ ماده ۱۰۷۸ هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد. ماده ۱۰۷۹ مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد. ماده [...]

ادامه مطلب
مواد مربوط به مهریه در قانون مدنی

دعاوی خانواده

دادخواست مطالبه مهریه

بررسی مهریه در قوانین کشور ایران قانونگذار ابتدا در قانون مدنی فصل هفتم و از ماده ۱۰۷۸ به بررسی موضوع مهریه می پردازد و ابتدا شرایط و موضوع مهریه را مورد بررسی قرار می‌دهد. بر اساس این ماده: هر چیزی ر[...]

ادامه مطلب
دادخواست مطالبه مهریه

دسته‌بندی نشده

مطالبه مهریه

فلسفه مهریه چیست؟ در معنای لغوی، مهریه که اسم قدیمی تر آن کابین می باشد به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود می پردازد یا مکلف به پرداخت می شود. با بررسی آیین دین یهود نو[...]

ادامه مطلب
مطالبه مهریه

مهریه

نمایش 1 تا 7 از 4 مورد