تجدیدنظر خواهی از حکم اعسار

نحوه نگارش دادخواست تجدیدنظر از حکم اعسار موضوع مطالبه مهریه از زوج از دعاوی مطرح و حجیم در رسیدگی های محاکم خانواده می باشد. پس از مطالبه م[...]

ادامه مطلب
تجدیدنظر خواهی از حکم اعسار

دعاوی خانواده

دادخواست مطالبه مهریه

بررسی مهریه در قوانین کشور ایران قانونگذار ابتدا در قانون مدنی فصل هفتم و از ماده ۱۰۷۸ به بررسی موضوع مهریه می پردازد و ابتدا شرایط و موضوع [...]

ادامه مطلب
دادخواست مطالبه مهریه

دسته‌بندی نشده

مطالبه مهریه

فلسفه مهریه چیست؟ در معنای لغوی، مهریه که اسم قدیمی تر آن کابین می باشد به مالی گفته می‌شود که مرد در هنگام وقوع عقد نکاح اسلامی به زن خود م[...]

ادامه مطلب
مطالبه مهریه

مهریه

نمایش 1 تا 7 از 6 مورد