طلاق به درخواست زوجه

چطور میتوان درخواست طلاق از جانب زن مطرح نمود؟ طرح دادخواست طلاق از جانب زوجه نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران حق طلاق با مرد میباشد امری دشوار و اثبات آن نیاز به کسب تجربه و دانش زیادی دارد. معمولا خ[...]

ادامه مطلب
طلاق به درخواست زوجه

دعاوی خانواده

طلاق به درخواست زوجه

لایحه تقدیمی در دعوای طلاق وکالت در پرونده های طلاق از جانب زوجه امری مشکلدر دعاوی خانواده میباشد و  وکیل دادگستری باید توجه ویژه ای به مقدمات این دعوا داشته باشد. از اولین مقدمات تهیه مدارک لازم جهت [...]

ادامه مطلب
طلاق به درخواست زوجه

دعاوی خانواده

وکیل خانواده

اهمیت حضور وکیل در دعاوی خانواده چیست؟ نظر به اهمیت امور خانواده در جامعه و توجهی که همواره قانون‌گذار و سیاستمداران و رهبران جامعه بر امور خانواده داشته‌اند در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ محاکم اختص[...]

ادامه مطلب
وکیل خانواده

دسته‌بندی نشده

طلاق توافقی

مدت زمان لازم جهت ثبت طلاق توافقی چقدر است؟ در تقسیم بندی طلاق دو نوع تقسیم بندی کلی وجود دارد که نوع اول آن از جنبه تئوری و مطالعه مبانی طلاق از جهت حقوقی بوده و نوع دیگر آن جنبه عملی طلاق می باشد.  [...]

ادامه مطلب
طلاق توافقی

دسته‌بندی نشده

طلاق

انواع طلاق قطعاً هر شخصی که مواجه با موضوع طلاق شده و قصد گرفتن طلاق دارد پیرو کلمه طلاق عباراتی نظیر باین، خلع و یا مبارات را شنیده است. قانونگذار طلاق را به انواع مختلفی تقسیم می نماید ریشه کلمه طلا[...]

ادامه مطلب
طلاق

دعاوی خانواده

نمایش 1 تا 7 از 5 مورد