طلاق به درخواست زوجه

چطور میتوان درخواست طلاق از جانب زن مطرح نمود؟ طرح دادخواست طلاق از جانب زوجه نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران حق طلاق با مرد میباشد امری دش[...]

ادامه مطلب
طلاق به درخواست زوجه

دعاوی خانواده

طلاق به درخواست زوجه

لایحه تقدیمی در دعوای طلاق وکالت در پرونده های طلاق از جانب زوجه امری مشکلدر دعاوی خانواده میباشد و  وکیل دادگستری باید توجه ویژه ای به مقدم[...]

ادامه مطلب
طلاق به درخواست زوجه

دعاوی خانواده

وکیل خانواده

اهمیت حضور وکیل در دعاوی خانواده چیست؟ نظر به اهمیت امور خانواده در جامعه و توجهی که همواره قانون‌گذار و سیاستمداران و رهبران جامعه بر امور [...]

ادامه مطلب
وکیل خانواده

دسته‌بندی نشده

طلاق توافقی

مدت زمان لازم جهت ثبت طلاق توافقی چقدر است؟ در تقسیم بندی طلاق دو نوع تقسیم بندی کلی وجود دارد که نوع اول آن از جنبه تئوری و مطالعه مبانی طل[...]

ادامه مطلب
طلاق توافقی

دسته‌بندی نشده

طلاق

انواع طلاق قطعاً هر شخصی که مواجه با موضوع طلاق شده و قصد گرفتن طلاق دارد پیرو کلمه طلاق عباراتی نظیر باین، خلع و یا مبارات را شنیده است. قا[...]

ادامه مطلب
طلاق

دعاوی خانواده

نمایش 1 تا 7 از 5 مورد