طلاق به درخواست زوجه

چطور میتوان درخواست طلاق از جانب زن مطرح نمود؟ طرح دادخواست طلاق از جانب زوجه نظر به اینکه در نظام حقوقی ایران حق طلاق با مرد میباشد امری دشوار و اثبات آن نیاز به کسب تجربه و دانش زیادی دارد. معمولا خ[...]

ادامه مطلب
طلاق به درخواست زوجه

دعاوی خانواده

ترک انفاق

مجازات عدم پرداخت نفقه-ترک انفاق  از جرایمی که معمولاً در دعاوی خانواده به دنبال اختلافات زوج و زوجه پیش می آید و زوجه شاکی در این پرونده میباشد جرم ترک انفاق است.این دعوا در حالتی مطرح میشود که زوج ع[...]

ادامه مطلب
ترک انفاق

ترک انفاق

نمایش 1 تا 7 از مورد