طلاق به درخواست زوجه

لایحه تقدیمی در دعوای طلاق وکالت در پرونده های طلاق از جانب زوجه امری مشکلدر دعاوی خانواده میباشد و  وکیل دادگستری باید توجه ویژه ای به مقدمات این دعوا داشته باشد. از اولین مقدمات تهیه مدارک لازم جهت [...]

ادامه مطلب
طلاق به درخواست زوجه

دعاوی خانواده

ترک انفاق

مجازات عدم پرداخت نفقه-ترک انفاق  از جرایمی که معمولاً در دعاوی خانواده به دنبال اختلافات زوج و زوجه پیش می آید و زوجه شاکی در این پرونده میباشد جرم ترک انفاق است.این دعوا در حالتی مطرح میشود که زوج ع[...]

ادامه مطلب
ترک انفاق

ترک انفاق

نمایش 1 تا 7 از مورد