ترک انفاق

مجازات عدم پرداخت نفقه-ترک انفاق  از جرایمی که معمولاً در دعاوی خانواده به دنبال اختلافات زوج و زوجه پیش می آید و زوجه شاکی در این پرونده میباشد جرم ترک انفاق است.این دعوا در حالتی مطرح میشود که زوج ع[...]

ادامه مطلب
ترک انفاق

ترک انفاق

نمایش 1 تا 7 از مورد