آدرس صادر کننده چک بی محل

نحوه دسترسی و تعیین نشانی صادر کننده چک برگشتی یکی از مسائل و موضوعات مهمی که قطعاً هر وکیل پایه یک دادگستری در طول مدت زمان وکالت خود با آن مواجه شده است موضوع دسترسی به نشانی صادر کننده چک بلامحل می[...]

ادامه مطلب
آدرس صادر کننده چک بی محل

چک

مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

پس از بررسی مواد ۱ تا ۱۴ قانون صدور چک و تفسیر مواد مذکور و ذکر مثال هایی در این خصوص جهت درک بهتر مواد قانونی و همچنین بررسی ماده ۱۴ قانون صدور چک در مقاله ای مستقل به جهت اهمیت این ماده در خصوص نحوه[...]

ادامه مطلب
مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک

چک

شکواییه چک بلامحل

ماده 5 مکرر قانون صدور چک در دو مقاله پیش به بررسی مواد یک تا پنج قانون صدور چک پرداختیم که در آن انواع چک و همچنین ماده سه که به بررسی عناصر جرم صدور چک بلامحل پرداخته است اشاره نمودیم، ماده پنج مکرر[...]

ادامه مطلب
شکواییه چک بلامحل

چک

شکایت چک برگشتی

بررسی قانون صدور چک پس از بررسی مواد یک و دو و سه قانون صدور چک و تفسیر آن در مقاله پیش رو به بررسی ماده چهار و پنج قانون مذکور میپردازیم و ماده پنج مکرر نیز نظر به اینکه نکات بسیاری دارد در مقاله بعد[...]

ادامه مطلب
شکایت چک برگشتی

چک

جرم صدور چک بلامحل

جرم صدور چک بلامحل در قانون جدید در مطلب قانون صدور چک به بررسی اولین ماده از قانون صدور چک پرداختیم و انواع چک را معرفی نمودیم در این مقاله به بررسی مواد 2 و 3 قانون مذکور خواهیم پرداخت. لازم به ذکر [...]

ادامه مطلب
جرم صدور چک بلامحل

چک

نمایش 1 تا 7 از مورد