وکیل خانواده

اهمیت حضور وکیل در دعاوی خانواده چیست؟ نظر به اهمیت امور خانواده در جامعه و توجهی که همواره قانون‌گذار و سیاستمداران و رهبران جامعه بر امور خانواده داشته‌اند در قانون حمایت خانواده سال ۱۳۹۲ محاکم اختص[...]

ادامه مطلب
وکیل خانواده

دسته‌بندی نشده

اثبات نسب

نحوه طرح دعوی اثبات نسب یکی از وظایف مهم اداره ثبت احوال حفظ روابط نسبی افراد می باشد، بدین شرح که در روابط هر شخص با پدر وی و همچنین جد و اجداد او نباید تردیدی وارد شود و استناد به اسناد سجلی و شناسن[...]

ادامه مطلب
اثبات نسب

اثبات نسب

نمایش 1 تا 7 از مورد