فروش مال غیر

مجازات انتقال مال غیر موضوع انتقال مال غیر از جمله پرونده های می باشد که معمولاً به صورت کیفری در محاکم مطرح می شود. در بعضی موارد انتقال مال غیر به علت اشتباه فروشنده و با این تصور که از جانب مالک اخ[...]

ادامه مطلب
فروش مال غیر

دعاوی کیفری

نمایش 1 تا 7 از 1 مورد