حق حضانت

تعریف حضانت حضانت به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است، حق حضانت در ابتدای ازدواج با توجه به اینکه فرزندی به دنیا نیامده زیاد برای طرفین اهمیتی ندارد اما بعد از اینکه فرزندی به دنیا میای[...]

ادامه مطلب
حق حضانت

حضانت

نمایش 1 تا 7 از 1 مورد