اثرات حقوقی تغییر جنسیت

اثر تغییر جنسیت بر مهریه پس از انجام عمل تغییر جنسیت در صورتی که فرد متاهل باشد قطعا این موضوع بر روابط حقوقی خانواده وی موثر خواهد بود. از [...]

ادامه مطلب
اثرات حقوقی تغییر جنسیت

تغییر جنسیت

نمایش 1 تا 7 از 1 مورد