اثبات نسب

نحوه طرح دعوی اثبات نسب یکی از وظایف مهم اداره ثبت احوال حفظ روابط نسبی افراد می باشد، بدین شرح که در روابط هر شخص با پدر وی و همچنین جد و اجداد او نباید تردیدی وارد شود و استناد به اسناد سجلی و شناسن[...]

ادامه مطلب
اثبات نسب

اثبات نسب

نمایش 1 تا 7 از 1 مورد