اعتراض به رای الزام به تنظیم سند رسمی

اعتراض به رای صادره در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی مطرح و پرکاربرد در نظام قضایی ایران می باشد. بسیار پیش می‌آید که نظر به وجود تورم در جامعه مالکینی که ا[...]

ادامه مطلب
اعتراض به رای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

مبایعه نامه

تفاوت مبایعه نامه با قولنامه؟ مبایعه نامه از ریشه کلمه بیع به معنای خرید و فروش می آید منظور از آن دادن مالی است به عوض معلوم. به معنای فروختن است و مبایعه نامه سندی میباشد که حاوی عقد بیع و فروختن اس[...]

ادامه مطلب
مبایعه نامه

اراضی

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو پس از کشمکش هایی که بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بر سر مرجع صالح جهت تنظیم سند خودرو صورت گرفت نهایتا تصمیم بر این شد که تنظیم اسناد به صورت رسمی و در د[...]

ادامه مطلب
دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان الزام به تنظیم سند رسمی از دعاوی می باشد که پیرو تنظیم عقود پیش خواهد آمد. در واقع فروشنده در عقد ملزم به تنظیم سند رسمی می شود اما از آنجایی که از تعهد خود تخلف [...]

ادامه مطلب
الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان

الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی هر فردی در طول زندگی خود قطعاً چندین معامله بزرگ  انجام میدهد که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. مثلا برای خرید خودرو طرفین باید در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و اقدام به تن[...]

ادامه مطلب
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

نمایش 1 تا 7 از 5 مورد