مبایعه نامه

تفاوت مبایعه نامه با قولنامه؟ مبایعه نامه از ریشه کلمه بیع به معنای خرید و فروش می آید منظور از آن دادن مالی است به عوض معلوم. به معنای فروخ[...]

ادامه مطلب
مبایعه نامه

اراضی

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند خودرو پس از کشمکش هایی که بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی بر سر مرجع صالح جهت تنظیم سند خودرو صورت گر[...]

ادامه مطلب
دعوای الزام به تنظیم سند خودرو

الزام به تنظیم سند رسمی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی هر فردی در طول زندگی خود قطعاً چندین معامله بزرگ  انجام میدهد که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد. مثلا برای خری[...]

ادامه مطلب
دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

الزام به تنظیم سند رسمی

نمایش 1 تا 7 از 5 مورد