وکیل ثبتی

اهمیت تخصص وکیل با تخصصی شدن امور و موضوعات در تمامی زمینه‌های علمی و فنی و حرفه‌ای جامعه بشری رفته‌رفته به دنبال این می باشد که در هر امری  تحصیلات آکادمیک و تخصصی بودن امور را جا انداخته و در هر زمی[...]

ادامه مطلب
وکیل ثبتی

تغییرات شرکت

نحوه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

تغییرات شرکت پس از ثبت شرکت که انواع آن و نحوه ثبت آن در مقاله ثبت شرکت به تفصیل توضیح داده شد بسته به فعالیت شرکت تصمیماتی در جلسات هیات مدیره و یا مجامع عمومی اتخاذ میشود که نیاز به ثبت آنها در ادار[...]

ادامه مطلب
نحوه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

نمایش 1 تا 7 از 2 مورد