قانون زمین شهری

قانون زمین شهری عبارت زمین شهری به چه معنایی است؟ ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی[...]

ادامه مطلب
قانون زمین شهری

اراضی

نمایش 1 تا 7 از 1 مورد