اجازه تغییر کاربری تا 500 متر در اراضی زراعی و باغ

آیا مالکین اراضی و باغ ها اجازه ساخت تا متراژ 500 متر دارند؟ طمع و سودجویی بسیاری از مالکین اراضی باعث شده است زمین های خارج از بافت شهری با کاربری زراعی و باغ تغییر کاربری داده و به ملک مسکونی تبدیل [...]

ادامه مطلب
اجازه تغییر کاربری تا 500 متر در اراضی زراعی و باغ

تغییر کاربری

آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

آيين نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها هیئت وزیران درجلسه مورخ ‎‎‎ 2/3/1386 ‎‎‎ بنا به پیشنهاد شماره 340/020 مورخ 1386/1/9 وزارت جهادکشاورزی و به استناد ماده (14) قانون اصل[...]

ادامه مطلب
آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری

اراضی

نمایش 1 تا 7 از 2 مورد