درباره گروه وکلای پارس

تیم گروه وکلای مهراد

مهدی نائینی

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی حقوقی

مهسا مهرآسا

کارشناس ارشد حقوق خصوصی و متخصص در امور خانواده

ابوالفضل رستمی

مشاور حقوقی و متخصص در امور ملکی

محمد حسین رزاقی

وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری

مهدی نایینی، مدیر گروه وکلای مهراد

فعالیت و اشتغال در امر وکالت از موضوعات اساسی و اشتغال در حرفه وکالت امری بسیار حساس و حائز اهمیت میباشد. شخصی که به وکیل مراجعه مینماید از همه اطرافیان و راه ها باز مانده و پیگیری کار خود را به وکیل سپرده و امید به کار و پیگیری او دارد. ریشه کلمه وکیل وکل و همریشه با توکل میباشد. توکل در لغت یعنی اعتماد و تکیه کردن بر کسی و در اصطلاح یعنی اعتماد کردن به خدا و آنچه ازوست و ناامید شدن از انسان و آنچه به دست اوست. لذا در شرع توکل را تنها بر خدا جایز دانسته اند چرا که او تنها کسی میباشد که استحقاق توکل را دارد.

توکل یعنی کسی را وکیل در کار خود قرار دادن. در اسلام شخصی که بر خدا توکل کرده، کارهای خود را به خدا حواله کرده و از هر عامل دیگری در امور خود دوری می‌جویند. شخص توکل‌کننده را «متوکل» می‌نامند. شخص متوکل تنها به خدا وابسته‌ است و او را اساس اعمال می‌داند.